Σκοπός μας....η βοήθεια και στήριξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Παρέχεται στήριξη και καθοδήγηση για ένταξη ατόμων με βαριάς μορφής αναπηρίες αυτών στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

Παρέχεται στήριξη και καθοδήγηση για ένταξη ατόμων με βαριάς μορφής αναπηρίες αυτών στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Στοχεύουμε στην διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς, υγιούς και ποιοτικής διαβίωσης και ανάπτυξής τους.

Συμβάλλουμε στην πρόληψη της νοητικής αναπηρίας και στην προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και πνευματικής υγείας τους, ενώ παράλληλα φροντίζουμε για την παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και συμπαράστασης στους γονείς και συγγενείς των εν λόγω ατόμων

Ταυτόχρονα, φροντίζουμε για την ημερήσια φροντίδα, απασχόληση και εκπαίδευση ατόμων με νοητική υστέρηση, τα οποία δεν τυγχάνουν φροντίδας από άλλα ιδρύματα ή υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, δημιουργικής απασχόλησης, μουσικοθεραπείας και εκπαίδευσης στοχεύουν στην διατήρηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων τους και στην απόκτηση καινούριων. Απώτερος σκοπός όλων των προσπαθειών μας είναι να καταφέρουν τα άτομα αυτά να ζήσουν όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα και πιο ευτυχισμένα.

“It's not how much we give but how much love we put into giving.”

– Mother Theresa –